Home
Home
Menu
Lepelaarsplassen

Veel werk in de klimaatopgave

Startbijeenkomst4032020.jpg Doekle Terpstra voorzitter Bouwend Nederland op startbijeenkomst Energietransitie Flevoland over de banen in de energie, techniek, bouw en circulair in 2028 Om de doelstellingen van de klimaatopgave te kunnen realiseren, is voldoende goed geschoold personeel nodig. De spanning op de arbeidsmarkt neemt echter toe en in belangrijke sectoren voor de klimaatopgave, zoals de bouw en techniek is sprake van (dreigende) tekorten. Tijdens een startbijeenkomst op 17 maart georganiseerd door Provincie Flevoland, UWV, VNO-NCW, House of Skills en FlevolandWerkt! zal met betrokkenen bij de energietransitie, de circulaire economie en duurzaamheid uit Almere, Lelystad en Zeewolde gesproken worden over de vraag waar op ingezet moet worden om in de toekomst over voldoende goed opgeleid personeel te kunnen beschikken.

Arbeidsmarkt
De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan steeds sneller, onder meer door automatisering en innovaties. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking met vaardigheden (skills) die passen bij de nieuwe banen. De provincies Noord-Holland en Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam en het programma House of Skills hebben daarom het initiatief genomen voor een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA) Klimaatopgave.
Wegnemen knelpunten
‘Er is een groeiend besef dat een duurzame verandering van de arbeidsmarkt en een Leven Lang Ontwikkelen geen luxe zijn, maar een noodzaak’, zegt Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economie van de provincie Flevoland. Hij zet samen met Jop Fackeldey, gedeputeerde Energietransitie, de schouders onder de HCA Klimaatopgave. Met een tweetal bijeenkomsten wil de provincie een aanzet geven voor het wegnemen van de knelpunten en in gesprek gaan met Flevolandse werkgevers, het onderwijs en deskundigen rondom de transitiethema’s. ‘We staan met z’n allen voor een grote opgave. Ik ben ervan overtuigd dat alleen in samenwerking met alle betrokken publiek-private stakeholders wij de energietransitie voor elkaar gaan krijgen’, zegt gedeputeerde Fackeldey.

Deelsessies
De startbijeenkomst op 17 maart is bestemd voor betrokkenen bij de energietransitie, de circulaire economie of duurzaamheid uit Almere, Lelystad en Zeewolde; er komt ook een bijeenkomst voor betrokkenen uit Noordoostpolder, Urk en Dronten. De deelnemers aan de bijeenkomst nemen deel aan een aantal deelsessies waar onderwijs, ondernemers en overheid gezamenlijk de sessie verzorgen. Hoe zorgen we dat we voldoende werknemers voor de energietransitie, de klimaatopgave. Een leven lang ontwikkelen hoe geven we daar invulling aan met elkaar. Wat gaat er veranderen op de arbeidsmarkt, wat zijn de banen van de toekomst. Allemaal vragen die in de sessies centraal staan en die besproken worden met onder andere de lector energietransitie van Windesheim, praktor circulaire economie van ROC van Flevoland, Liander, DE-on, House of Skills en verschillende bedrijven die hun praktijkervaringen kunnen delen.
De uitkomst van de bijeenkomst is van belang voor de duurzame aanpak van de zogenaamde mismatch op de arbeidsmarkt, waarbij vraag (arbeidsmarkt) en aanbod (werknemer) beter op elkaar moeten worden afgestemd. Betrokkenen bij de klimaatopgave/energietransitie kunnen zich aanmelden via www.flevolandwerkt.info/klimaatopgave

Terug naar overzicht

Delen: