Home
Home
Menu
Trekweg

Politiek Almere

CDA Almere

 • Gepost op 10-07-2020
  Nederland stapt richting 2050 over op hernieuwbare energie voor elektriciteit en warmte. Denk hierbij aan energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, energie uit water, aardwarmte en waterstof. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat alle 30 regio’s een energieplan schrijven; de Regionale Energiestrategie (afgekort RES). Krimpenerwaard hoort bij de regio Midden-Holland. ... Verder lezen »
 • Gepost op 10-07-2020
  Vorige week bracht het CDA Zwolle een werkbezoek aan de Bomhofsplas. Er zijn al enige tijd plannen voor het verondiepen van de zandwinlocatie Bomhofsplas. Een operatie die na afloop van de vergunnningsperiode voor de zandwinning uitgevoerd mag worden door de eigenaar van de zandwinningsplas: de Dekker Groep. Het doel hiervan is ... Verder lezen »
 • Gepost op 10-07-2020
  Vrijdag 10 juli - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft ingesproken bij het agendapunt over stikstof bij de Statenvergadering van 9 en 10 juli. Hierbij zijn er diverse vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Over stikstof is al veel gezegd. Wij gaan ervan uit dat de gedeputeerde de wensen en bedenkingen van ... Verder lezen »


ChristenUnie Almere

 • Gepost op 26-06-2020
  Bij de behandeling van de langverwachte Woonvisie mocht Kees Hendriksen namens de fractie het woord voeren. Hij heeft daarbij diverse onderwerpen aangesneden zoals: wachtlijsten, inkomenseisen die verhuurders vragen, bouwen voor de buurt en participatie. Daarnaast is er specifiek aandacht gevraagd voor kleinere lokale projectontwikkelaars en de woonwensen van jongeren. In ... Verder lezen »
 • Gepost op 24-06-2020
  Fractievoorzitter Hans van Dijk is geïnterviewd door omroep Flevoland samen met Mark de Boer van Rafaël Almere over de vragen die de fractie heeft gesteld aan het college over de mogelijkheid van 'Hagenpreken'.Hieronder de link naar het interview:  https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182693/kerken-willen-diensten-houden-in-de-buitenlucht Verder lezen »
 • Gepost op 20-06-2020
  De fractie van de ChristenUnie is van mening dat de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) geldt voor alle Almeerders en dat in de APV niet een groep apart  benoemd hoeft te worden. In het huidige voorstel van het college is dit wel het geval; men wil er expliciet de versterkte gebedsoproep in ... Verder lezen »


Groen Links


D66 Almere


Leefbaar Almere


PVV Almere


PvdA

 • Gepost op 29-06-2020
  Wonen is een eerste levensbehoefte en daarom een grondrecht. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. Wij vinden dat wonen in Almere voor iedereen, oud én jong, betaalbaar moet zijn. Helaas hebben we te maken met een groot tekort aan woningen. Hierdoor rijzen de huizenprijzen de pan uit, ... Verder lezen »
 • Gepost op 24-06-2020
  De gemeenteraad buigt zich over de woonvisie ‘Thuis in Almere’.  Die woonvisie maakt duidelijk wat de bedoeling is: van het arbeidersparadijs een villawijk maken. Terwijl Overgooi nog lang niet af is en Vogelhorst niet vol, koerst het college op een overmaat aan dure woningen. Almeerders met een smalle beurs moeten ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-06-2020
  Afgelopen dinsdag hadden wij onze eerste digitale ledenbijeenkomst. Het was, technisch gezien, geen onversneden succes maar er waren wel een aantal mensen die niet vaak op een ALV aanwezig zijn (en dat is winst). Bovendien was het ook een goed gesprek. Het bestuur wil hier graag een vervolg aan geven, ... Verder lezen »


SP Almere

 • Gepost op 28-06-2020
  Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat onze zeer gewaardeerde wethouder in Lelystad John van den Heuvel is overleden. Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en SP collega's in Lelystad. Verder lezen »
 • Gepost op 25-06-2020
  Als SP Almere zijn we al langere tijd bezig ons te verzetten tegen het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Hiervoor staan we in nauw contact met de stichting 'Kom van dat gras af' welke gisteren handhavingsonderzoeken heeft ingediend bij tien gemeenten, waaronder de gemeente Almere. Wij als SP Almere ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-06-2020
  Een week geleden, op zondag 14 juni, vond er een bijzonder moment voor Almere plaats. Zo’n 3000 mensen kwamen bijeen in het mooie Lumièrepark om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie tijdens het Black Lives Matter protest. Nooit eerder kwamen zoveel mensen hiervoor bijeen in onze stad. ... Verder lezen »