Home
Home
Menu
Trekweg

Politiek Almere

CDA Almere

 • Gepost op 08-01-2020
                                                                     Overzicht resultaat CDA moties 2019 2019 was een bewogen politiek jaar. De CDA-fractie heeft de voorstellen van het College van B&W beoordeeld, als vertegenwoordiger van de CDA-stemmer. Er zijn vele schriftelijke vragen en moties ingediend of medeondertekend met andere partijen. Hierboven ziet u een overzicht van de resultaten van de ... Verder lezen »
 • Gepost op 08-01-2020
  Woensdag 30 oktober jl. hebben Lesley van Hilten en Riekje van Belle een presentatie gehouden tijdens een bijeenkomst van de Christelijke ouderenorganisatie PCOB. Het Onderwerp was: ouder worden in Almere. CDA vindt het belangrijk dat het wijkteam optreedt als verbinder in de wijk en goed bereikbaar is voor zowel ... Verder lezen »
 • Gepost op 08-01-2020
  Een veelgehoorde klacht van ouderen over de nieuwe busvervoerder is dat de bus te snel optrekt. Riekje van Belle heeft namens het CDA contact gezocht met Keolis om te vragen of deze klacht bekend is en of hier wat aan wordt gedaan? Afgelopen week is Riekje teruggebeld den heeft ... Verder lezen »


ChristenUnie Almere

 • Gepost op 24-12-2019
  Een kerstgroet van bestuur, fractie en wethouder. 2019 is bijna ten einde. Er breekt een relatief rustige periode aan waarin we mogen terugkijken op een bewogen jaar en waarin we ook hoopvol vooruit kijken naar 2020. We hopen weer een waardevolle bijdrage te leveren aan Almere. Verder lezen »
 • Gepost op 14-11-2019
  ‘Liefde voor Almere’ is de titel van het in 2018 gesloten coalitieakkoord tussen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een liefde die zich richt op onze mooie stad. En zo hoort het ook te zijn.  In plaats van onze aandacht vooral op de stad te richten, is de coalitie vaak ... Verder lezen »
 • Gepost op 14-11-2019
  Er moet in 2020 een nieuw woonakkoord gesloten worden, met afspraken over de bouw van extra sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen. Belangrijk onderdeel van dit woonakkoord 2.0 moet zijn het op zo kort mogelijke termijn afschaffen van de verhuurderheffing.Hiervoor pleit een groep van ruim 40 leden van de ChristenUnie in ... Verder lezen »


Groen Links


D66 Almere


Leefbaar Almere


PVV Almere


PvdA

 • Gepost op 15-01-2020
  De gemeenteraad bespreekt op donderdag 16 januari een voorstel van de VVD om mensen die langdurig werkloos zijn verplicht een tegenprestatie te laten doen. De PvdA is een fel tegenstander van deze aanpak. Het is niet menselijk en het helpt mensen die langdurig werkloos zijn ook niet verder. In Rotterdam, ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-12-2019
  In de jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep verblijven 220 kinderen met een zeer complexe zorgbehoefte waaronder ook een aantal kinderen uit Almere. Deze zorginstelling gaat volgend jaar sluiten vanwege een verlies van 4 miljoen euro en omdat Pluryn (waaronder de Hoenderloo Groep valt) de kwaliteit van de zorg niet meer kan ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-12-2019
  Vandaag nam de gemeente afscheid van wethouder Jerzy Soetekouw. Tijdens deze goed bezochte receptie werd hij door een aantal mensen toegesproken. Vervolgens kwam Jerzy aan het woord. Ook nu weer was zijn betrokkenheid bij het werk dat hij mocht doen overduidelijk. Hij sprak er met passie over en heeft beloofd ... Verder lezen »


SP Almere

 • Gepost op 24-10-2019
  Naar aanleiding van het rapport dat het Expertise Centrum Asbest & Vezels opstelde over asbest in de gemeente Almere en de ronde tafel die SP Almere samen met D66 en PVV organiseerde, werken we momenteel aan een voorstel om de asbestproblematiek in onze stad aan te pakken. Almere Deze ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-10-2019
  Op maandag 14 oktober 2019 organiseerde SP Almere een jongerenavond bij Café op 2 in het centrum van Almere. Met 15 jongeren, SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar, een bestuurslid van Rood en onze voorzitter David en secretaris Jerney was de opkomst prima. De jongeren gingen met onze SPers in ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-10-2019
  Op vrijdag 18 oktober 2019 bracht kandidaat voor het landelijk voorzitterschap van de SP, Jannie Visscher, een bezoek aan onze afdeling. Jannie heeft zich gekandideerd om vertrekkend partijvoorzitter Ron Meyer op te volgen. In de middag kreeg zij een rondleiding door Almere van onze Almeerse voorzitter David de Vreede. In ... Verder lezen »