Home
Home
Menu
Trekweg

Politiek Almere

CDA Almere

 • Gepost op 23-09-2018
  Froukje de Jonge is na haar benoeming tot wnd. Burgemeester van Stadskanaal (Gr.) geen lid meer van de gemeenteraad van Almere. Haar zetel is nu ingenomen door Riekje van Belle. De fractie heeft de taken verdeeld: Bastiaan Malotaux: fractie voorzitter en volgt de portefeuilles van de wethouders Lodders en Ypma;Riekje van Belle: volgt de ... Verder lezen »
 • Gepost op 10-03-2018
  Er moet een centraal telefoonnummer komen, dat ouderen kunnen bellen om eenvoudiger mee te kunnen doen aan activiteiten. Voor het eerste contact kunnen mensen hier hun verhaal kwijt, waarna ze aan een maatje worden gekoppeld. Dat wil CDA Almere na aanleiding van werkbezoeken aan de seniorenclub van het Leger ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-02-2018
  De nieuwe bussen in Almere zijn niet toegankelijk genoeg voor de Almeerse ouderen.  De opstap vanaf de bushalte is te groot en ruim. Waardoor ouderen die slecht ter been zijn niet goed kunnen instappen. Er zijn ouderen die de bus nu vermijden en voor vervangend vervoer kiezen. Dat blijkt ... Verder lezen »


ChristenUnie Almere

 • Gepost op 08-11-2018
  Donderdag 1 novemer diende de ChristenUnie een motie in die het college opriep om de minister te wijzen op het lerarentekort in Almere. Wethouder Aldrik Dijkstra was blij dat zijn eigen partij deze motie indiende. Hij wil een krachtig signaal afgeven aan de minister voor onderwijs.Veel raadsleden vinden het onterecht ... Verder lezen »
 • Gepost op 08-11-2018
  Om aandacht te vragen voor het tekort aan pleeggezinnen wordt de actie #Doneerjesporthek gehouden. Hierbij doneren sportverenigingen een stukje van hun sporthek voor een spandoek. Met het ophangen van een spandoek bij ATC Koriander gaf ChristenUnie wethouder Aldrik Dijkstra donderdag het startsein voor de Week van de Pleegzorg.Almeredezeweek gaf hier ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-10-2018
  De fietsenstalling van Station Almere Centrum moet een apart vak krijgen voor elektrische fietsen en voor speciale doelgroepen, zoals zwangere vrouwen en senioren. Een motie van de ChristenUnie hierover heeft voldoende steun gekregen op de Politieke Markt.Omroep Flevoland maakte er een mooie reportage over met Roelie Bosch in de hoofdrol. Verder lezen »


Groen Links

 • Gepost op 12-11-2018
  Tijdens de behandeling bleek dat de wethouder van mening was dat het deel over beheer een aanval betekende op de deskundigheid van de ambtenaren. Zij verdedigde dan ook de inzet, deskundigheid en het groene hart van ... Verder lezen »
 • Gepost op 31-10-2018
  Het totaal verbieden van vuurwerk is voorlopig nog een wensbeeld. We zullen het moeten doen met kleine stapjes. Al eerder zetten wij het onderwerp op de agenda met een voorstel tot verminderende maatregelen, een ronde tafel ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-10-2018
  Ten eerste zullen wij een onderwerp aankaarten waarover wij veel horen tijdens onze huis-aan-huisbezoeken: het groenonderhoud in de stad. Inwoners begrijpen er vaak niets meer van: er wordt gemaaid, terwijl het gras er verdord bij ligt, ... Verder lezen »


D66 Almere


Leefbaar Almere


PVV Almere


PvdA

 • Gepost op 19-10-2018
  Algemene Beschouwing begroting 2019 PvdA Voorzitter, elke partij in deze raad heeft een droom. Een visie op Almere. Deze visies lopen uiteen, maar de liefde voor de stad is gedeeld. Met het sluiten van het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ heeft de PvdA, samen met haar coalitiepartners, een grote stap gezet ... Verder lezen »
 • Gepost op 07-10-2018
  De gemeente wil de spelregels veranderen van het standplaatsenbeleid waardoor lokale ondernemers mogelijk in de problemen komen en bang zijn dat hun inkomen op termijn fors kan gaan dalen. In onze stad bevinden zich ongeveer 90 standplaatsen voor ambulante handel. Op deze plekken bieden (lokale) ondernemers middels een kraam of ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-10-2018
  Door Tabe Dolstra “Stem jij PvdA ????”, wordt mij wel eens lacherig gevraagd!, Ja, ik stem PvdA. Sterker nog; ik ben lid van die partij. Dat zit in de genen. Opkomen voor de zwakkeren, de minder bedeelden, de hulpbehoevenden én het opkomen voor je eigen rechten. De rechten van een ... Verder lezen »


SP Almere