Home
Home
Menu
Trekweg

Politiek Almere

CDA Almere

 • Gepost op 24-02-2019
  Het CDA wenst u een hele goede morgen 20 maart a.s.: verkiezingen Provinciale Staten en WaterschapFlevolandDe IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam moet de komende jaren worden aangelegd.Het CDA steunt de Floriade. Het is een prachtig publieksevenement, met een prominente rol voor de Flevolandse agro-sector.De provincie moet er op toezien dat ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-09-2018
  Froukje de Jonge is na haar benoeming tot wnd. Burgemeester van Stadskanaal (Gr.) geen lid meer van de gemeenteraad van Almere. Haar zetel is nu ingenomen door Riekje van Belle. De fractie heeft de taken verdeeld: Bastiaan Malotaux: fractie voorzitter en volgt de portefeuilles van de wethouders Lodders en Ypma;Riekje van Belle: volgt de ... Verder lezen »
 • Gepost op 10-03-2018
  Er moet een centraal telefoonnummer komen, dat ouderen kunnen bellen om eenvoudiger mee te kunnen doen aan activiteiten. Voor het eerste contact kunnen mensen hier hun verhaal kwijt, waarna ze aan een maatje worden gekoppeld. Dat wil CDA Almere na aanleiding van werkbezoeken aan de seniorenclub van het Leger ... Verder lezen »


ChristenUnie Almere

 • Gepost op 27-08-2019
  De Almeerse ChristenUnie draagt de ervaren Almeerse politica Roelie Bosch-Nijeboer voor om de door ziekte afwezige wethouder Aldrik Dijkstra te vervangen.De fractie van de ChristenUnie Almere ontving bijgaande brief van onze wethouder Aldrik Dijkstra. Wethouder Aldrik Dijkstra werd vrij kort na zijn installatie ziek. Ofschoon hij inmiddels in Almere is ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-08-2019
  In navolging van diverse gemeenten als Utrecht, Nijmegen, Eindhoven en Haarlemmermeer stelt de ChristenUnie voor om de bushaltes te voorzien van groene daken om een aantal positieve effecten te bereiken. Hiervoor heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college gesteld.Het gaat hier om de volgende vragen: Is het college bekend dat ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-07-2019
  Onder tropische omstandigheden vond gisteravond de focusgroep 'Gezond in Almere' plaats. Na een korte intro over de urgentie, vertelde Christian Wiedeman enthousiast over de vele maatschappelijke projecten van Almere City FC. Na zijn presentatie ontvouwde wethouder Marjan Haak-Griffioen de plannen voor een Almeers gezondheidsprogramma.Urgentie. Twee jaar geleden organiseerde de ChristenUnie een ... Verder lezen »


Groen Links

 • Gepost op 01-07-2019
  Daarna heeft de gemeenteraad in januari 2019 een motie van de PVV aangenomen, waarin wordt opgeroepen om aandacht te besteden aan de gehele grondwet, specifiek door middel van een interactieve zuil in de hal van het ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-06-2019
  Voorzitter,   Vorig jaar had de Vogelbescherming aan het eind van het jaar de leus: “je hebt pas ballen, als je stopt met knallen”. Om begrijpelijke redenen heb ik er niet voor gekozen om dit de stelling van ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-06-2019
  Het vertrekpunt bij de Perspectiefnota was bij het aanbieden hiervan in mei nog heel anders dan nu. Toen werd ervan uitgegaan dat we in oktober een sluitende begroting zouden hebben en uiteindelijk zelfs in de plus ... Verder lezen »


D66 Almere


Leefbaar Almere


PVV Almere


PvdA

 • Gepost op 04-07-2019
  Ik vraag mij wel eens af: “Hoe groot moet een kartonnen doos zijn zodat je er een beetje in kunt wonen”. Ik denk zelf dat het handig is als je in een slaapzak languit kunt liggen en dat er nog een beetje ruimte overblijft voor de boodschappentas met de rest ... Verder lezen »
 • Gepost op 14-06-2019
  Al voor de stichting van de gemeente Almere was Rob betrokken bij het bestuur. Van 1978 tot 1984 was hij lid van de Adviesraad. In de laatste periode van het bestaan van de Adviesraad was hij ook fractievoorzitter van de PvdA. In het eerste college van de stad Almere was ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-05-2019
  Het lijkt af en toe alsof het gisteren was, maar het is al ruim een jaar geleden dat de nieuwe fractie is geïnstalleerd. In dat jaar is er heel veel gebeurd en daar is veel over gezegd en geschreven. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om terug te ... Verder lezen »


SP Almere

 • Gepost op 23-08-2019
  De SP Almere heeft naar aanleiding van twee artikelen in deze krant schriftelijke vragen aan het college gesteld. De vragen hebben betrekking over de onrust rond de hoge stralingswaardes bij de UMTS-mast bij de Columbusschool in Poort en het gebruik van kunstgraskorrels op voetbalvelden. Verder lezen »
 • Gepost op 08-08-2019
  De SP organiseert dinsdag 27 augustus een demonstratie tegen de afbraak van de ziekenhuiszorg in onze provincie. Wij vinden het onacceptabel dat er geen acute verloskunde en volwaardige spoedeisende hulp meer is in Lelystad. Dat gaat mensenlevens kosten. Daarnaast komt er meer druk te staan op ons Almeerse Flevoziekenhuis ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-07-2019
  Naar aanleiding van het onderzoek dat onze fractie liet uitvoeren door het Expertise Centrum Asbest & Vezels heeft de middelbare school Pro Almere, besloten het schoolgebouw aan de Bachweg te laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Dit zal de veiligheid en gezondheid van personeel en leerlingen ten goede ... Verder lezen »