Home
Home
Menu
Lepelaarsplassen

Partij voor de Dieren Flevoland wil af van achterhaalde fossiele politiek: een bredere opdracht aan

Flevoland, 21 maart 2023 - De Partij voor de Dieren Flevoland heeft tijdens het eerste verkennende gesprek van de Provinciale Staten het voorstel gedaan om de opdracht aan de verkenners te verbreden. De partij pleit er voor om ook de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe vormen van samenwerking, zoals een akkoord op hoofdlijnen, waarbij over andere onderwerpen dan met wisselende meerderheden gewerkt kan worden.
  Deze frisse en transparante manier van politiek bedrijven is volgens de Partij voor de Dieren de enige manier om vooruit te komen in tijden van de crises die we op dit moment in Nederland kennen.

De Partij voor de Dieren Flevoland vindt dat deze manier van besturen nodig is in een snel veranderende wereld waarin we nu leven. “Je weet nooit in wat voor wereld je morgen wakker wordt, laat staan hoe de wereld er over vier jaar uit ziet. Een flexibele en innovatieve bestuurscultuur waarin er per onderwerp gekeken wordt naar de belangen van alle inwoners van Flevoland, is daarom essentieel”, zegt fractievoorzitter Sylvia Kers.

Deze bestuurscultuur is niet alleen belangrijk voor burgerparticipatie, maar ook om het vertrouwen in de politiek te vergroten. De politiek heeft sterke bestuurders nodig die niet bang zijn om hun belangen te verdedigen in debat, in plaats van zich te verschuilen achter een coalitieakkoord. Dit maakt de politiek menselijker en socialer.

In de opdracht aan de verkenners is door BBB echter alleen meegegeven om te kijken vanuit het model van de oude politiek, een klassieke meerderheidscoalitie. De overige partijen sloten hierbij aan. “Wij vinden dit teleurstellend, temeer omdat het geen recht doet aan de wensen die de huidige staten én de inwoners hebben uitgesproken rondom bestuurlijke vernieuwing en participatie”, aldus Sylvia Kers.

De Partij voor de Dieren Flevoland gaat in de informatiefase zeker nog meegeven aan de verkenners dat zij vindt dat er breder gekeken moet worden. Het is tijd voor verandering en de Partij voor de Dieren Flevoland durft hierin het voortouw te nemen.

 

Terug naar overzicht

Delen: