Home
Home
Menu
Lepelaarsplassen

Live kennissessies voor werkgevers die kampen met tekort aan personeel

Bij veel Flevolandse werkgevers neemt de behoefte aan personeel toe. Gelijktijdig is er onder hen een toename waarneembaar van de bewustwording dat ze voor de invulling van vacatures op een andere manier aan de slag moeten. Hier liggen kansen voor mensen uit de doelgroep/banenafspraak.  Om die reden organiseert FlevolandWerkt! live kennissessies voor werkgevers die mogelijkheden verkennen en kennis willen maken met de voordelen van sociaal inclusief werkgeverschap.

De kennissessies zijn zogenaamde webinars die vanaf bedrijfslocaties worden uitgezonden. Op 5 april is dat vanuit de werkplaats van Classic Mike in Zeewolde. Op 7 april is één van de bloemenkweekkassen van Tesselaar in Luttelgeest het decor van de kennissessie.

Ervaringen delen
In ieder webinar komen werkgevers aan het woord die hun ervaringen met sociaal werkgeverschap delen. Tevens is er in iedere uitzending een deskundige aanwezig die de weg weet in het woud aan regelingen, subsidies en ondersteuning. Op 5 april schuiven de sociaal werkgevers Mike Kastrop uit Zeewolde en Thierry de Jager uit Lelystad aan en is Onno Vermooten van het Werkbedrijf Lelystad de deskundige. Op 7 april zijn dat Rick Tesselaar uit Luttelgeest en de kersverse ambassadeur participatie Hendrik Bakker uit Emmeloord en is UWV adviseur werkgeversdiensten John Baak de deskundige. In beide webinars komen vanzelfsprekend ook werknemers aan het woord. De webinars worden aan het eind van de werkdag uitgezonden; ze beginnen allebei om 17.00 uur en zullen duren tot 17.40 uur. 

Inclusieve arbeidsmarkt
Volgens Onno Vermooten kan sociaal werkgeverschap oplossingen bieden voor het tekort aan personeel in verschillende sectoren. Vooral de techniek, logistiek en de zorg hebben te kampen met personeelskrapte. Maar ook in de horeca- en vrijetijdssector blijven vacatures onvervuld. Vermooten: “Werkgevers die werknemers uit bepaalde doelgroepen aannemen – denk aan de Banenafspraak of 50Plussers – kunnen relatief snel hun personeelstekort aanvullen. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vormen een kansrijk potentieel voor de kraptesectoren”, benadrukt hij.

De kennissessies zijn een initiatief van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) dat onder de noemer FlevolandWerkt activiteiten ontplooit ter bevordering van een meer inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland. De sessies worden geleid door presentator Gert Jan Janssen, die ook in de provincie Utrecht soortgelijke programma’s presenteert. Aanmelden voor het digitaal bijwonen van een sessie kan op www.flevolandwerkt.info              
 

Terug naar overzicht

Delen: