Home
Home
Menu
Lepelaarsplassen

Gezamenlijke actie voor meer vakmensen

Als er niets gebeurt dan komt ons land in 2020 ieder jaar 30.000 technici tekort. Voor de Noordvleugel, waartoe naast Noord-Holland en Utrecht ook Flevoland behoort, zijn er onder de programmatitel ‘Techniekpact 2020’ concrete acties in gang gezet.

Op woensdag 16 oktober zal Ben Scholten, wethouder Economische Ontwikkelingen Cultuur van de gemeente Almere, op de Creative Campus de Flevolandse aftrap geven voor het pact dat ondernemers en de onderwijswereld bij elkaar moet brengen.

 

Met het Techniekpact willen de initiatiefnemers - werknemers, werkgevers, het onderwijsveld, andere regionale overheden en de ministeries van EZ, OC&W en SZW, bereiken dat méér jongeren kiezen voor techniek, leren in de techniek en dat méér werknemers gaan werken en blijven werken in de technieksector. Daarmee moet Nederland haar positie in de wereldtop behouden als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

De locatie Creative Campus in Almere is goed gekozen. Op deze gespecialiseerde Campus vinden immers reeds innovatieve en techno ontwikkelingen plaats, die gericht zijn op de kennisontwikkeling binnen het technisch onderwijs. Het KvK-gebouw op de Campus heeft daartoe een metamorfose ondergaan. In het high-tech gebouw is sinds kort het Robot Techniek Lab gevestigd, dat zich richt op jongeren die door middel van samenwerking (action learning) praktische robot gerelateerde vraagstukken gaan oplossen. Het gaat daarbij om MBO (niveau 4, elektro, Werktuigbouwkunde, ICT) en HBO (IOT, IIE, werktuigbouwkunde/ elektrotechniek van Windesheim en de Agrarische Hogeschool Almere (CAH). Bij het bedrijfsleven is grote vraag naar mensen met een opleiding werktuigbouw.

 

Daarmee onderstreept Flevoland op de Creative Campus de drie uitgangspunten van het Techniekpact, te weten: Kiezen voor techniek, Leren in de techniek en Werken in de tecnhiek; bovendien levert de provincie een positieve bijdrage aan de toenemende behoefte aan technisch personeel.

 

De startbijeenkomst van Techniekpact 2020 Noordvleugel/Flevoland vindt plaats op woensdag 16 oktober, 10.00 – 12.00 uur. Creative Campus, Bolderweg 2, Almere.

Terug naar overzicht

Delen: