Home
Home
Menu
Lepelaarsplassen

Flevoland haalt extra banen doelstelling

banen.jpg In de arbeidsregio Flevoland is het totaal aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het 3e kwartaal 2016 opnieuw gestegen, nu met in totaal 91 stuks. Ten opzichte van de nulmeting van eind 2012 zijn er in de regio Flevoland 435 banen bijgekomen. Dat blijkt uit de Regionale Trendrapportage 3e Kwartaal die UWV heeft gepubliceerd. Hoewel de regionale trendrapportages slechts een situatiebeeld schetsen, onder meer omdat sommige cijfers slechts één keer per jaar beschikbaar komen, geven ze een goede indicatie van de algemene voortgang. De doelstelling van 400 extra banen voor eind 2016 zal, als de trend zich voortzet, ruimschoots gehaald worden. De opwaartse trend bleek al uit de rapportage van het tweede kwartaal. De dip van 42 banen minder in het 1e kwartaal 2016 is in het 2e en 3e kwartaal met 176 extra banen ruimschoots goedgemaakt.

Bedrijfsleven doet het goed

De groei van het aantal reguliere banen komt vooral voor rekening van de markt. Het bedrijfsleven ligt flink voor op het schema als het gaat om het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In Flevoland heeft het bedrijfsleven sinds er in 2015 een begin is gemaakt met de uitvoering van de Banenafspraak 407 extra bannen gerealiseerd. Dat is 157 méér dan de doelstelling van 250 extra banen te realiseren vóór 2017.

Inhaalslag Overheid

Met name gemeenten en provincie zijn in de achterliggende periode met een stevige inhaalslag bezig. In het 1e en 2e kwartaal van 2016 bleef de teller van het totaal aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking nog steken op 61 banen, maar door de extra inzet bij gemeenten en de provincie is de teller in het 3e kwartaal op 71 gekomen. Bij de overheid zijn er veel mogelijkheden voor banen die ingevuld kunnen worden door mensen met een arbeidsbeperking, Immers, de overheid is meer dan gemeente en provincie alléén. Zo behoren ook het onderwijs, de Belastingdienst, het Waterschap, Politie en Brandweer, de Regionale Omroep, Rijkswaterstaat, etc. tot de overheid. De Landelijke Monitor Banenafspraak met de cijfers over geheel 2016 staat geland voor juli 2017.

Terug naar overzicht

Delen: