Home
Home
Menu
Lepelaarsplassen

50PLUS ALMERE LAAT HET ER NIET BIJ ZITTEN

De politieke partij 50PLUS is verbolgen over het feit dat de gemeente Almere géén mogelijkheden biedt aan politieke partijen om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande campagneposters te plakken. De gemeente Almere heeft daarentegen besloten om verkiezingsborden van algemene strekking te plaatsen zoals tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. Dit zijn borden met alleen een rood potlood en daarboven de naam van de verkiezingen vergezeld van een oproep om vooral toch te gaan stemmen. Op wie de kiezers kunnen stemmen blijft daarbij de vraag.

Doordat de gemeente Almere geen mogelijkheden biedt aan politieke partijen om in het publieke domein (op straat) zich te kunnen profileren vindt 50PLUS dat hiermee het democratische recht van politieke partijen geschaad wordt.
De gemeente geeft in een reactie aan dat de reden dat zij enkel borden van algemene strekking plaatst ligt gelegen in het gegeven dat de gemeente een wettelijke plicht heeft de opkomst bij verkiezingen te bevorderen.

50PLUS Almere wijst echter op een circulaire die de minister van Binnenlandse Zaken stuurde aan gemeenten welke aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: “In het kader van de opkomstbevordering en van de ondersteuning van politieke partijen ga ik ervan uit dat u, zoals gebruikelijk, tijdig verkiezingsborden plaatst waarop de politieke partijen hun posters kunnen aanplakken. Het past dan ook niet om politieke partijen (…) in het geheel geen gelegenheid te bieden om campagne-uitingen in de openbare ruimte toe te staan.”

50PLUS Almere heeft diverse malen gepoogd om tot een constructieve dialoog te komen met de gemeente, echter de gemeente staat vooralsnog niet open voor een gesprek.
Voor 50PLUS Almere begint de maat vol te geraken en vindt dat beperkingen zoals opgelegd door de gemeente haaks staan op de democratische grondbeginselen waaruit uiteindelijk het gemeentelijke bestuur uit moet voorkomen. 50PLUS Almere heeft dan ook advocatenkantoor Blenheim uit Amsterdam ingeschakeld om 50PLUS Almere juridische te ondersteunen.

Terug naar overzicht

Delen: